AGRINOVAForside

Hvem er Agrinova

Historie

Udviklingsarbejde

Eksempler på ædebåse

Beskyttede ædebåse

Kontakt

 

AGRINOVA
Udskriv som Word-dokument

Om Agrinovas udviklingsarbejde

Agrinova, ved Niels Rørbech, har siden 2006 engageret sig i introduktionen af beskyttede ædebåse til danske løsdriftsstalde og her udført et udviklingsarbejde på design og tilretning til danske forhold i samarbejde med civilingeniør Owe Jacobsson, Agrinova Helsingborg, Sverige.
 
Dette arbejde har i den forløbne tid ført til, at i alt 9 danske stalde, ved udgangen af 2009 har indarbejdet konceptet efter vejledende arbejdstegninger stillet til rådighed af Agrinova for inventarfirmaer og kvæglandbrug.

 

Beskyttede ædebåse med gummigulv, indbygget i ældre eksisterende løsdriftsstald bag et gammelt fanggitter i forbindelse overgang til malkerobotter, der kræver velgående køer med sunde rene ben.

Beskyttede ædebåse med gummigulv, indbygget i ældre eksisterende løsdriftsstald bag et gammelt fanggitter i forbindelse overgang til malkerobotter, der kræver velgående køer med sunde rene ben.

I 2009-10 har Agrinova efterfølgende gennemført en detailundersøgelse af de 9 danske kvægbesætninger med tilsammen ca. 2.000 malkekøer over en periode af 750.000 kostalddage og afrapporteret de indsamlede observationer i en rapport med anbefalede indbygningsanvisninger etc. Rapporten, er i marts 2011 blevet udgivet af Videncentret for Landbrug, Kvæg, og foreligger nu tilgængelig på nettet i form af en FarmTest Kvæg nr. 85, Ædebåse.

 

Læs den her: FarmTest Kvæg nr. 85, Ædebåse (pdf. 2 MB)


Forsøg med ædebåse på Alnarp, SLU, Sveriges Lantbrukshøjskole.


 Opdateret den: 23-03-2013. Copyright © 2010 AGRINOVA. Alle rettigheder forbeholdes

www.agrinova.dk