AGRINOVAForside

Hvem er Agrinova

Historie

Udviklingsarbejde

Eksempler på ædebåse

Beskyttede ædebåse

Kontakt

 

AGRINOVA
Udskriv som Word-dokument

Personerne bag Agrinova


Og hvem er så Niels Rørbech, agronom, tidl. lektor ved KVL?


Niels Rørbech, der er uddannet praktisk landmand, blev efterfølgende agronom i 1962, og arbejdede fra første dag som videnskabelig assistent ved Statens Byggeforsknings Institut og i en årrække som ekstern lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole.

I 1970 var Niels Rørbech med til at etablere Agrinova i Danmark, som direktør og konsulent og i 1973 at etablere Agrinova i Sverige, hvor han virkede som formand og konsulent. Agrinova blev i 1983 videreført i regi af Kampsax – og Danagro, med hvem Agrinova havde samarbejdet over en årrække.

I perioden 1988 til 2007 var Niels Rørbech lektor ved Institut for Husdyrproduktion og Heste, på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Efter en lang pause genetableredes Agrinova i Sverige i 1998 med Agrinova’s tidligere direktør Owe Jacobsson, nu igen som direktør og agronom Niels Rørbech som formand og konsulent.

Og civilingeniør Owe Jacobsson?

Owe Jacobsson har arbejdet i Agrinova tilbage fra 1972, og har siden haft ansvaret for opførelsen af en række store kvægprojekter til svensk landbrug frem til 1982, hvor der i perioden blev opført en lang række løsdriftsstalde, typisk til 240 malkekøer, og samlet set til mere end 5.000 malkekøer.

Owe Jacobsson arbejder parttime i Agrinova, idet Owe Jacobsson i dag samtidig er teknisk chef på Biomedicinsk Center i Lund.
 

 Vanstagård, Sjöbo i Skåne, ny robotstald med to Lely opført i 1999.
Vanstagård, Sjöbo i Skåne, ny robotstald med to Lely opført i 1999.


 Opdateret den: 23-03-2013. Copyright © 2010 AGRINOVA. Alle rettigheder forbeholdes

www.agrinova.dk