AGRINOVAForside

Hvem er Agrinova

Historie

Udviklingsarbejde

Eksempler på ædebåse

Beskyttede ædebåse

Kontakt

 

AGRINOVA
Udskriv som Word-dokument

Lidt om Agrinovas historie


Agrinova har fra firmaets oprindelige start i 1970 gennem sit virke været banebrydende for udviklingen af løsdriftsstalde til malkekvæg med dagens inventar og layout både i Danmark og Sverige samt Finland, her i samarbejde med arkitekt Jouni Pitkäranta. 


Agrinova har altid stået for udvikling og nytænkning inden for landbrugets produktionsanlæg og i særdeleshed stalde til kvæg. Agrinovas rettesnor for sit arbejde med rammerne om den moderne husdyrproduktion er højt anlagte mål for husdyrsundhed og velfærd, produktionsøkonomi, samt hensyntagen til miljø og økologi i såvel staldene som i det omkringliggende landskab og sidst men ikke mindst gode arbejdsmiljøer for det involverede personale.


Agrinova har arbejdet som ad hoc tilknyttet produktudvikler ved en lang række leverandørfirmaers udvikling af systemfremstillede inventarserier, som Jyden Bur’s første staldinventar til løsdrift, svinestaldsinventar i stål til Primærstation Grønhøj, først udført af Egebjerg Maskinfabrik samt ventilations- og bygningsdele til staldbyggeri for både kvæg, svin og fjerkræproduktion.


Agrinova’s kundskaber og erfaringer er løbende opdateret, udvidet og uddybet dels gennem Niels Rørbech’s 19 års virke som lektor, underviser og forsker i husdyrproduktionsanlæg ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole’s Institut for Husdyrproduktion og Husdyrsundhed, Husdyrproduktion og Heste, samt som planlægger af en række udviklede kvægprojekter i Danmark, Sverige, Island og Finland, senest i forbindelse med RealDania’s valg af Agrinova som deltager i en udskrevet idekonkurrence om ”Fremtidens Staldbyggeri”.

Se Agrinova’s projektforslag på indsatte link.

http://www.fremtidsgaarde.dk/images/stories/Projektforslag/Planche_AJ-2hswhite.pdf Agrinova vandt med sit hold idekonkurrencen om Foulum
Agrinova vandt med sit hold idekonkurrencen om Forskningscenter Foulum  

Opdateret den: 23-03-2013. Copyright © 2010 AGRINOVA. Alle rettigheder forbeholdes

www.agrinova.dk