AGRINOVAForside

Hvem er Agrinova

Historie

Udviklingsarbejde

Eksempler på ædebåse

Beskyttede ædebåse 1
Beskyttede ædebåse 2

Kontakt

 

AGRINOVA
Udskriv som Word-dokument

"Beskyttede ædebåse" del 1


Hvad kan forventes opnået/undgået ved systemet med beskyttede ædebåse


1. Rene tørre omgivelser for klovene, der er vigtigt for at kunne kontrollere smitsomme såvel som hornrelaterede klovlidelser.

2. Hyppige kørsler (minimum 12 gang i døgnet ved fastgulve) med skraberne giver rene gulve, men øger i samme takt det antal gange køerne kan risikere nærkontakt med skraberne. Skraberen skal jo også gå retur et tilsvarende antal gange. På platformen står koen helt fri af skrabernes passage frem og tilbage.

 3. Køer snubler af og til over skraberen og udsætter sig for forstuvninger og slag, der kan forårsage infektioner og eksempelvis ”såleknusninger” og ”hul væg” i kloven.

4. Helt galt bliver det, hver gang skraberen grundet punkt 2 må arbejde sig ned langs med foderbordet, hvor køerne på skift må forlade deres plads ved foderet for at undgå nærkontakt med skraberen i deres forsøg på at foretage en kontrolleret passage af skraberen og den dybeste del af en ofte stor gødningsbølge foran denne.

 5. Den opholdstid, hvor koen færdes uden for sengebåsen, på hårde og gødningstilsmudsede gangarealer i stadig konflikt med skraberne, bliver stort set halveret. I den anden halvdel af tiden står koen på et plant underlag i form af en skridsikker gummimåtte i sin ædebås under de 5-6 timers foderoptagelse.


 Ko forsøger at æde fra vådt fastgulv bag kort repos.

Ko forsøger at æde fra vådt fastgulv bag kort repos.

Fortsættes Opdateret den: 23-03-2013. Copyright © 2010 AGRINOVA. Alle rettigheder forbeholdes

www.agrinova.dk