AGRINOVAForside

Hvem er Agrinova

Historie

Udviklingsarbejde

Eksempler på ædebåse

Beskyttede ædebåse 1
Beskyttede ædebåse 2

Kontakt

 

AGRINOVA
Udskriv som Word-dokument

"Beskyttede ædebåse" del 2


6. At de unge -, svagere-, ældre- og eventuelt halte køer er sikret en uforstyrret plads og adgang til foderoptagelse uden fare for bortjagning fra foderbordet.

7. I de tre- og firerækkede sengestalde med et simpelt nakkerør ses oftest alt for få ædepladser, (reduceret foderbord, med op til to køer om en ædeplads) Mange køer må derfor acceptere at æde på skift, og her de stærke før de svagere køer i flokken.

8. Ædebåsen vil i disse stalde i høj grad kunne kompensere for den manglende ædeplads gennem en mere effektiv og hurtigere foderoptagelse under fuldstændig ro og uden bortjagning, når koen først har indtaget sin plads bag foderbordet, og det uagtet den er ny i flokken, er gammel eller for tiden halt.

9. Ædebåsen betinger derfor mindre spildtid ved foderoptagelsen og giver koen mulighed for en tilsvarende længere hviletid med uforstyrret drøvtygning i sengebåsen.

10. Ædebåsen med sit plane gummigulv halverer typisk den tid, koen normalt må stå på våde gødningstilsmudsede gulve og medvirker derfor til mere tørre klove. Ædebåsen er således en prisbillig og realistisk mulighed, som løser en stor del af de forannævnte problemer, og her ikke mindst i de mange ældre og evt. overbelagte stalde med for små mål, der med beskyttede ædebåse vil kunne optimeres.


 Plant tørt gulv under køerne. Lidt for lange ædebåse, indrettet i forhenværende bindestald, nu ombygget til løsdriftsstald med beskyttede ædebåse.
Plant tørt gulv under køerne. Lidt for lange ædebåse, indrettet i forhenværende bindestald, nu ombygget til løsdriftsstald med beskyttede ædebåse.

 

Læs også artikel her: Koens nærmiljø i fremtidens ”Lavpriskvægstalde”


 Opdateret den: 23-03-2013 Copyright © 2010 AGRINOVA. Alle rettigheder forbeholdes

www.agrinova.dk